How would you describe the mission of this project to a friend?

Товч түүх

Бид агаарын бохирдол, утаа үнснээс үүдсэн орчны бохирдлыг бууруулах шийдэл олж нутагшуулах зорилгоор 2015 оноос пассив хаусын шийдлийг судалж туршиж хэрэгжүүлж ирсэн.

Энэ хугацаанд олон улсын зөвлөх инженерүүд, экспертүүдтэй хамтарч ажиллан Монголын нөхцөлд пассив хаус буюу эрчим хүчний өндөр хэмнэлттэй барилга байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын аргыг боловсруулж амжилттай хэрэгжүүлээд байна.

Бидний ололт

Монголын анхны ногоон барилгыг барьж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдлөө.

Ногоон барилгын EDGE гэрчилгээ