Агаар сэлгэлтийг тогтмол хийж дотор агаарын чанарыг зохих хэмжээнд хүргэж байх зориулалттай дулаан солилцууртай агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжүүд байдаг.