120m2 Passivhaus

Пассив хаус технологийн дагуу төлөвлөгдсөн 2 давхар 120м2 талбайтай 4 өрөө хаус.

Барилга угсралтын хугацааг богиносгож, чанарын хяналтыг сайжруулах давуу талуудтай угсармал бэлдцийн үйлдвэрт бэлтгэгдсэн ханын материал ашиглана.

Өрөөний зохион байгуулалтыг захиалагчийн хүсэлтээр өөрчилж болох ба, ерөнхий пассив хаусын шаардлагуудыг хангасан байхын тулд тодорхой нөхцлүүдтэй байх юм( Жишээлбэл баруун зүгт харсан цонхны талбай нийт цонхны талбайн 10 хувиас хэтрэхгүй байх...гэх мэт)